{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Vũ Thái Sơn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô III, 23A Đường 19/5A, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@longson.com.vn
Website: www.longson.com.vn
Điện thoại: 08.38150000
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Long Sơn
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: