{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Nhàn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu Phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Email: nhatthuycashew@yahoo.com.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)650.3588363
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhật Huy
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: