{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Doãn Thị Thu Hương
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Email: ladocashew@ladofoods.vn
Website:
Điện thoại: +84 63.3874439
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: