{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Cao Thúc Uy
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 200-202 Đường Bình Gĩa - Đá Bạc, ấp Vĩnh Bình, xã Bình Gĩa, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu
Email: info@caophat.com.vn
Website: www.caophat.com.vn
Điện thoại: (+84) 064 3982280
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cao Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: