{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Đức Thanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
Email: tanimexcoltd@fmail.vnn.vn
Website: www.tanimexco.com
Điện thoại: (+84)72.3824937
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: