{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đào Văn Chân
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 158 Bác Ái, Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Email: nitagrex@hcm.vnn.vn
Website: www.nitagrex.com.vn
Điện thoại: (+84)68.3888714
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: