{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Ngô Thùy Tâm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: V4, Lầu 5, Văn phòng Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@haprosimexjsc.com
Website: www.haprosimexjsc.com
Điện thoại: (+84)8.39453001/005
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SX DV Xuất nhập khẩu Hà  Nội
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: