{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Vũ Hoàng Giang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lâu 7 Tòa nhà Thiên Nam số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: 08.38681895
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản Xuất Thương mại Thảo Minh Châu
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: