{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Võ Thị Phỉ
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ mới, Tỉnh An giang
Email: traica_tanvuong@yahoo.ca
Website: www.tanvuongfood.com.vn
Điện thoại: (84) 076 3882681
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lương Thực - Thủy sản Xuất nhập khẩu Tấn Vương
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: