{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Hoàng Lâm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, Huyện An Phú, An Giang
Email: n/a
Website: www.hunglamrice.com.vn
Điện thoại: (84) 0763727666
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hưng Lâm
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: