{category_name}

Tên doanh nhân : Ông La Văn Tốt
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 76 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh
Email: info@thuanminh.com.vn
Website: thuanminh.com.vn
Điện thoại: (+84) 8 38339537
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: