{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Phan Thị Hồng Yến
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 77A Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Email: info@hongtrangfood.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)703.821330
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Trang
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: