{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, TT Thốt Nốt, Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
Email: gentracohead@hcm.vnn.vn
Website: www.gentraco.com.vn
Điện thoại: (+84)71.3851246
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Gentraco
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: