{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Kỳ Quan
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 116B Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: (+84)7103.782679
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến và  Kinh doanh Lương Thực Việt Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: