{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp Long Hòa 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Email: n/a
Website:
Điện thoại: +84 763820136
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: