{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thành Mười
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 1056 QL1- Khu phố Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An
Email: tandongtien@vnn.vn
Website:
Điện thoại: +84 723826722
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tân Đồng Tiến
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: