{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Quách Thành Công
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 85-87 Đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Email: kigimex@hcm.vnn.vn
Website: www.kigimex.com.vn
Điện thoại: 0773.863491
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: