{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đỗ Hà Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM
Email: intimexhcm@intimexhcm.com
Website: www.intimexhcm.com
Điện thoại: 08.38208052
Tên doanh nghiệp: Cty CP Tập đoàn Intimex
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: