{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Huỳnh Văn Thòn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang
Email: n/a
Website: www.agpps.com.vn
Điện thoại: +84 838364574
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: