{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Liêm Tú Phượng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 177/24 Đường 3/2 , Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@giaic.com
Website: www.giaic.com
Điện thoại: (+84) 0838304984
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Quốc tế Gia
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: