{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Đặng Thị Liên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 228/40 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
Email: lafoostuff@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)723.821839
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lương Thực Thực phẩm Long An
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: