{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Huỳnh Hữu Mai
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 18A, Khu A, Trương Công Định, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Email: pkd.thinhphat@gmail.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)72.3637668
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thịnh Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: