{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đỗ Hiếu Liêm
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 12 Lý Tự Trọng, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Email: kigitraco@kigitraco.com.vn
Website: www.kigitraco.com.vn
Điện thoại: (+84)77.3962288
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: