{category_name}

Tên doanh nhân : Bella Hoan Bui
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: cử nhân
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Chuyên gia Marketing công ty Lycatel Services Limited
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London E149SG
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh:
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: