{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô 18 KCN Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Email: sohafood@hcm.vnn.vn
Website: www.songhaufood.com.vn
Điện thoại: (+84)710.3841418
Tên doanh nghiệp: Công ty Lương Thực Sông Hậu
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: