{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Ngọc Trung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Phòng 608 Cao ốc 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@vinhphat.com
Website: www.vinhphat.com
Điện thoại: (+84)8.38651379
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư Vinh Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 300
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: