{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Văn Nam
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 55/363C Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, HCM
Email: namduclong@vnn.vn
Website:
Điện thoại: +84 839850001
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cao su Anh Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: