{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Thanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 9, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận
Email: btrc@binhthuanrubber.com
Website: www.binhthuanrubber.com
Điện thoại: (+84)62.3883758
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Bình Thuận
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: