{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Đại Thao
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Zen Plaza, Số 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: thao@r1vietnam.com
Website: www.r1international.com
Điện thoại: (+84)8.62971234
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH R1 International (Việt Nam)
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: