{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Phi Hùng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Email: phuochoarubber@hcm.vnn.vn
Website: www.phuruco.com
Điện thoại: (+84)650.3657106
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: