{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Văn Vui
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: QL 13, Thị trấn An Lộc, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước
Email: imex@binhlongrubber.vn
Website: www.binhlongrubber.vn
Điện thoại: (+84)651.3666185
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bình Long
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: