{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Đức Tín
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu phố Ninh Thuận, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
Email: kh-vt_bpc@hcm.vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)651.3567209
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Lộc Ninh
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: