{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Nguyễn Thị Gái
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Email: dn@donaruco.vn
Website: www.donaruco.vn
Điện thoại: +84 613724444
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: