{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Tiến Vũ
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 171-175 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Email: varuco@varuco.com.vn
Website: www.varuco.com.vn
Điện thoại: +84 862551166
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Xuân
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: