{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lưu Hồng Chương
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 62/8 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: chuongluugia@me.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84) 8 35147061
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM & DV Lưu Gia
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: