{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Anh Sơn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 174/13 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: rubberman0303@gmail.com
Website: www.lotus.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38406404
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản Xuất và  Thương mại Hoa Sen Vàng
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: