{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Bùi Đức Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 219/2 Khu phố 1B, Xã An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Email: info@nacol.com.vn
Website: www.nacol.com.vn
Điện thoại: (+84)8. 37268227
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: