{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đồng Minh Toàn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Email: info@bigimexcovn.com
Website: www.bigimexcovn.com
Điện thoại: (+84)8. 37190399
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Phước
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: