{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Trọng Cảnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Quốc lộ 56, Xã Bình Ba, Huyện Châu Ðức, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Email: vanphong@baruco.com.vn
Website: www.baruco.com.vn
Điện thoại: (+84)64.3881964
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: