{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Ngọc Thuận
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: imexdept@rubbergroup.vn
Website: www.rubbergroup.vn
Điện thoại: (+84)8.39325235
Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: