{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đoàn Văn Lực
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 266 Đường 30/4 Khu phố 4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Email: lienanhcom@hcm.vnn.vn
Website: www.lienanhrubber.com.vn
Điện thoại: (+84)66.3816325
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản Xuất Cao su Liên Anh
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: