{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Đình Mai
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP. HCM
Email: rubico@hcm.vnn.vn
Website: www.rubico.com.vn
Điện thoại: (+84)8.39327173
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: