{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Văn Chành
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Quốc lộ 22B, Xã Hiệp Thanh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây ninh
Email: ctycstn@gmail.com
Website: www.taniruco.com.vn
Điện thoại: (+84)66.3853232
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: