{category_name}

Tên doanh nhân : Hien Vo
Ngày sinh:
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Luân Đôn
Quê quán:
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: Thạc sỹ
Chuyên ngành: tài chính
Công việc: tư vấn
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Chủ tịch Hội Việtpro, chuyên gia tư vấn công ty Ernst & Young LLP
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 1 More London Place, London SE12AF
Email:
Website:
Điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 37,40
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: