{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Hữu Hạnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 322 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: ruthimex@hcm.vnn.vn
Website: www.ruthimex.com.vn
Điện thoại: (+84)8.39615453
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thống Nhất
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: