{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hà Huy Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Email: pitco@pitco.com.vn
Website: www.pitco.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38383400
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: