{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 737 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP HCM
Email: vinh@hoangdung.com.vn
Website: www.hoangdung.com.vn
Điện thoại: (+84)8. 38620640
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Hoàng Dũng
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: