{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Thanh Hưng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu phố 2- Thị trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương
Email: vanphong@caosudautieng.com.vn
Website: www.caosudautieng.com.vn
Điện thoại: (+84)650. 3561479
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Lĩnh vực kinh doanh: 297
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: