{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Nam Hải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@vinacafe.com.vn
Website: www.vinacafe..vnn.vn
Điện thoại: (84) 08 62943957
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: