{category_name}

Tên doanh nhân : Bà  Nguyễn Thị Ngọc Mai
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: packsimex@packsimex.com.vn
Website: packsimex.com.vn
Điện thoại: (84) 8 38224331
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sản xuất Gia Công và Bao bì
Lĩnh vực kinh doanh: 296
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: